Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Administrasjon

E-post: admin@samfundet.no

Daglig leder:
Nora Røkaas Hermansen
E-post: daglig.leder@samfundet.no
Mobil: 992 15 951

Koordinator og ansvarlig for utleie
Linn Marita Unhjem
E-post: koordinator@samfundet.no
Mobil: 992 15 959

Regnskapsfører og Daglig leder for Samfundets Støtter (Samfundets vaktselskap)
Sturla Hansen
E-post: sturla@samfundet.no
Mobil: 992 15 952

Husøkonom:
Tormod Gjestland
E-post: tormodg@samfundet.no
Mobil: 992 15 953

Teknisk ansvarlig:
Øyvind Kobberstad
E-post: teknisk-ansvarlig@samfundet.no
Mobil: 414 89 296

Vaktmester:
Jan Åge Feirud
E-post: janfe@samfundet.no
Mobil: 992 15 956

Resepsjon, hittegods, posthåndtering og garderobe:
Elisabeth Feirud
E-post: elisabeth@samfundet.no
Mobil: 992 15 954

Renholdsleder:
Oddrun Fredriksen
E-post: oddrunff@samfundet.no
Mobil: 992 15 957

Prosjektleder nybygg:
Simen Vestad
E-post: simenlv@samfundet.no
Mobil: 480 01 508

Kontaktperson: Nora Røkaas Hermansen (992 15 951)

Sponsorer
Festivaler