Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Candiss

Velkommen til en rosa verden! Candiss er et utradisjonelt damekor i rosa snekkerbukser som setter show og scenesjarm like høyt som musikalsk kvalitet. Vi opptrer både utenfor og inne på Samfundet, hvor vi også holder konsert en gang per semester.

Candiss er et underholdningskor som gir publikum et show med kjente og ukjente melodier og egenskrevne tekster. Annethvert år fremfører Candiss et nytt UKEnummer før hver gallaforestilling under UKA, og i løpet av festivalen holder vi også konsert.

Kontaktperson: Hedda Elise Brovold

Telefon: 95864532

E-post: toppcandiss@candiss.no

Hjemmeside: http://www.candiss.no

Sponsorer
Festivaler