Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Gjengutvalget

Gjengutvalget skal drive saksforberedelse og oppfølging for Finansstyret i saker som vedrører foreningsvirksomheten og gjennomføre vedtak fattet av Finansstyret i samme saksområde. Gjengutvalget skal særlig virke i administrative og felles anliggender for gjengene, og i saker som ikke fanges opp av eksisterende gjengers ansvarsområder. Gjengutvalget er underlagt Finansstyret.

Gjengutvalget skal være koordinerende, samarbeidsskapende og arbeide for å bedre kommunikasjonen mellom gjengene, forretningsdriften og Finansstyret. Gjengutvalget skal fungere som ressurs- og kompetansesenter for gjengene, og bidra til erfaringsoverføring og kontinuitet i foreningsvirksomheten. Gjengutvalget vil også arbeide med organisatoriske oppdrag gitt av Finansstyret og etter eget initiativ.

For spørsmål eller henvendelser til GU, ta kontakt med oss på mail til gu-aktive@samfundet.no eller ta direkte kontakt med noen av medlemmene våre.

Kontaktperson: Thea Kvinnegard

Telefon: 91 54 98 43

E-post: gu-leder@samfundet.no

Hjemmeside: http://gu.samfundet.no/

Sponsorer
Festivaler