Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Annen informasjon

Hittegods

Har du glemt eller mistet noe oppbevares det i inntill 14 dager.
Ta kontakt med LUKA om du har glemt igjen noe hos oss.

Aldersgrenser

Se her for informasjon om aldersgrenser på Samfundet.

Handicap

Rullestolbrukere og andre besøkende med bevegelseshemninger kan benytte seg av vår inngang i glasstårnet på Søndre Side. Herfra er alle lokaler, unntatt Knaus, tilgjengelig med heis.

Ønsker du å dra på konsert eller andre arrangementer på Samfundet? Ta gjerne kontakt med vaktsjef Jan Åge Feirud på telefon 99 21 59 56.

Vi aksepterer ledsagerbevis.

Hørselshemmede

Tolk på Samfundet

I samarbeid med tolkestudentene på NTNU, tilbyr vi tegnspråktolking på flere av våre arrangementer. I utgangspunktet vil det være mulig å sende forespørsel om tolk til alle arrangementer, f.eks. Tirsdagsquiz, Excenteraften eller Samfundsmøter.

De som tolker er andre- og tredjeårsstudenter ved tolkeutdanningen på NTNU og er ikke ment som en erstatning til det Tolketjenesten som NAV Hjelpemiddelsentralen tilbyr. Det er ment som ett supplement som kan gi utbytte for både hørselshemmede og tolkestudenter.

Dersom du har noen ønsker om noe som burde bli tolket, tilbakemeldinger, spørsmål, kommentarer, tips eller hva som helst, send oss gjerne en mail på tolk@samfundet.no.

Sponsorer
Festivaler