Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Forsterkerkomiteen

Forsterkerkomitéen (FK) ble opprettet i 1929, og er den gjengen på Samfundet som har ansvaret for alt som har med lyd, lydanlegg og lydteknikk å gjøre. Komitéen avvikler konserter og teaterforestillinger på Samfundet, og arbeider tett med band og teknikere - både før, under og etter alle produksjoner. Det innebærer også små og store reparasjoner av lydanleggene både på scenene og i serveringslokalene. Vi jobber også med det samme under UKA hvert år, der vi tas opp som gjeng.

Kontaktperson: Silje Toftevåg Urke

Telefonnummer: 950 13 752

E-post: fk-sjef@samfundet.no

Hjemmeside: http://fk.samfundet.no

Sponsorer
Festivaler