Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Studentersamfundet i Trondhjem samler inn og bruker personopplysninger om deg som søker på frivillig verv, samt personopplysninger om deg som reserverer bord på Lyche.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på mg-web@samfundet.no eller itk@samfundet.no.

Informasjon om bildetaking

Det kan bli tatt bilder og video på Samfundet til bruk i sammenheng med promotering og dokumentering av aktiviteten på huset. Dersom du har spørsmål eller henvendelser knyttet til dette, kan du rette dem til Redaktør.

Behandlingen av personopplysninger

I forbindelse med søknadsperioden bruker vi personopplysningene dine for å vite hvem du er og ta kontakt i en eventuell intervjuprosess. Tre uker etter søknadsfristen blir personopplysningene anonymisert. Personopplysningene blir kun behandlet av søknadsansvarlige ved Studentersamfundet i Trondhjem. Data blir ikke delt med tredjeparter, med unntak av informasjonen knyttet til søknader på verv hos Studentmediene. Disse behandles av søknadsansvarlige i Studentmediene i Trondhjem AS.

Personopplysningene for bordreservasjon på Lyche brukes for å vite hvem du er, kontakte deg, og forhindre allergiske reaksjoner dersom det skulle være fare for det. Personopplysningene blir anonymisert jevnlig, og behandles kun av Lyche-personell.

Særlige personvernshensyn for Samfundets medlemmer kan leses her.

Dine rettigheter

Alle søkere som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningsloven. Informasjon om dette er gitt i avsnittet Behandlingen av personopplysninger.
Hvis Studentersamfundet i Trondhjem behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Studentersamfundet i Trondhjem rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Endringer i erklæringen

Studentersamfundet i Trondhjem forholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Eventuelle endringer vil omfatte all informasjon samlet inn etter dette.

  • Sist oppdatert: 01.10.2020
Sponsorer
Festivaler