Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

IT-komiteen

IT-komiteen (ITK) er en liten og sosial gjeng på 10-15 personer. Vi vedlikeholder og bygger ut det fysiske datanettverket på Samfundet, drifter en rekke forskjellige servere, koordinerer databruken på Samfundet, drifter nøkkelkortsystemer, utvikler IT-systemer til intern og ekstern bruk og hjelper til ved diverse arrangementer på det runde røde huset vårt.

Kontaktperson: Thea Kvinnegard

Telefonnummer: 915 49 843

E-post: itk@samfundet.no

Hjemmeside: http://itk.samfundet.no/

Sponsorer
Festivaler