Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Samfundets Debattkomité

Styret har også en undergruppe, Samfundets Debattkomité, som sammen med temaansvarlig jobber med temaene rundt Samfundsmøtene og arrangerer Onsdagsdebattene og andre tematiske arrangementer.

Kontaktperson: Truls Carlson

Telefonnummer: 480 75 996

E-post: debattansvarlig@samfundet.no

Sponsorer
Festivaler