Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Sikringskomitéen

Sikringskomiteen har ansvar for materiell og rutiner for person- og verdisikring på Samfundet. Ansvaret for personsikring innebærer først og fremst å sørge for at Samfundet overholder pålagte brannsikkerhetsrutiner mens verdisikring hovesakelig går på ansvar for nøkler og adgangskontroll. Det er vi som administerer dørtilganger (nøkler og kort), branntekniske hjelpemidler og overvåkning. Sikringskomiteen administrer og vedlikeholder også sambandsutstyret på Samfundet.

Kontaktperson: Mari Solem

Telefonnummer: 451 36 360

E-post: sikring@samfundet.no

Hjemmeside: https://sikring.samfundet.no/

Sponsorer
Festivaler