Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening

Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening (TKS) ble stiftet i 1930 og er et av landets eldste kvinnekor. Korets 60-80 medlemmer er hovedsakelig studenter fra universitets- og høgskolemiljøet i Trondheim og vår dirigent er Eirik Mundhjeld.

Vi holder et høyt aktivitetsnivå gjennom hele semesteret og synger et bredt repertoar som spenner fra tradisjonell folkemusikk til klassisk og moderne. Disse sangene tar vi med oss når vi stiller på Samfundsmøter eller andre steder rundt omkring i byen. Det hender vi fremfører større verk på våre egne konserter og av og til krysser vi også landegrenser for å reise på turné, konkurranser eller andre turer.

Tradisjonen tro arrangerer vi hvert høstsemester en adventskonsert hvor også andre kunstneriske gjenger på Samfundet bidrar. Siden 1964 har vi hvert år av holdt en vårkonsert, og samarbeider ofte med Trondhjems Studentersangforening (TSS) og Studentersamfundets Symfoniorkester (Symf. Orch.). Koret opptrer vanligvis i sitt svarte antrekk med lilla bånd, men annethvert år stiller vi også gallakledd under åpningskonserten til UKA.
TKS øver hver onsdag og liker å sosialisere med andre gjenger og våre venner i TSS. Å synge i TKS er en opplevelse fylt med sangglede og ikke minst veldig sosialt!

Kontaktperson: Anine Syrstad

Telefonnummer: 959 53 334

E-post: tks-sjef@samfundet.no

Hjemmeside: studentkor.no

Sponsorer
Festivaler