Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Klubben
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 8. mars 2022
Tid 19.00 - 20.30
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

Feminisme for framtida - om kvinnebevegelsen før og nå // Klubben

Synes du det er vanskelig å navigere i debatter om kjønn, feminisme og likestilling?

I dette foredraget vil Siri Øyslebø Sørensen undersøke hva vi kan lære for framtida ved å se nærmere på historien. Hun vil ta for seg kvinnebevegelsen i en norsk kontekst og gi en oversikt over hvordan det har vært tenkt, argumentert og organisert gjennom tidene. Foredraget tar opp begreper som ‘forskjellsfeminisme’, ‘likhetsfeminisme’ og ‘identitetspolitikk’. Du vil også lære om alt fra hvilke kampsaker som har stått på agendaen til hvordan har solidaritet og konflikt har formet politiske allianser. Målet med det historiske tilbakeblikket er å kaste lys over dagens kontroverser om kjønn og reflektere over hva det er viktig å ta stilling til i feminisme for framtida dersom målet er likeverd og frihet for alle.

Arrangementet er gratis!

Doors: 18:30
Arr-start: 19:00

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler