Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør ISFiT
ISFiT (ISFiT)
Dato 13. februar 2023
Tid 18.00 - 19.30
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år (student), 20 år (ikke-student)

ISFiT: Press freedom under pressure // Storsalen

Hva slags konsekvenser har journalisters manglende mulighet til å kunne rapportere fritt om samfunnsforhold?

Journalisters evne til å fritt kunne rapportere om samfunnsforhold er fundamental i enhver demokrati. Deres rapporter om ulike saker er viktige for å informere befolkningen om regjeringens handlinger og for å holde dem ansvarlige overfor folket. Dette gjør pressefrihet til en pilare i en velfungerende demokrati. Likevel ser vi at pressefrihet er under voldelig angrep over hele verden. Reporters Without Borders' Press Freedom Index 2022 viser at et rekordhøyt antall 28 land er rangert som "veldig dårlige". Hvilke konsekvenser har dette for demokratiet? Hvordan har vi kommet hit, og hva er løsningene?

For å diskutere disse viktige spørsmålene har vi Aleksandra Guliaeva fra DOXA Magazine, vinneren av Student Peace Prize 2023, Sergey Bondarenko, medlem av den Nobel Peace Prize-vinnende organisasjonen Memorial, den tidligere UNESCO-direktøren for ytrings- og mediutvikling, Guy Berger, samt Eivind Vad Petterson, statssekretær for den norske utenriksministeren.

Guy Berger

Guy Berger er den tidligere UNESCO-direktøren for ytrings- og mediutvikling. I sine ti år med UNESCO arbeidet han globalt for pressefrihet og beskyttelse av journalister under voldelige trusler. I sin ungdom ble han fengslet for å kjempe mot apartheid-regimet i Sør-Afrika.

DOXA Magazine - Aleksandra Guliaeva

Aleksandra Guliaeva er redaktør ved DOXA Magazine. DOXA Magazine er vinneren av Student Peace Prize 2023. De er en online, studentdrevet magasin grunnlagt i 2017 i Moskva. Deres arbeid omfatter avsløring av korrupsjon og seksuell trakassering på universiteter, dokumentasjon av statens forfølgelse og kamp mot regjeringens desinformasjon. Til tross for Russlands økende autoritarisme fortsetter DOXA å kjempe for pressefrihet og ytringsfrihet, selv om de står overfor trusler og forfølgelse. Deres arbeid har vist verden virkeligheten og konsekvensene av russisk sensur når de rapporterer om situasjonen for studenter som er politisk forfulgt, sensurert på grunn av deres akademiske arbeid, eller utvist fra institusjoner for å reise kritikk.

Sergey Bondarenko

Sergey Bondarenko er en historiker, redaktør og frivillig medlem av Memorial. Memorial er en av Russlands eldste og mest profilerte menneskerettighetsorganisasjoner. Organisasjonen ble tildelt Nobels fredspris i 2022 for deres arbeid med å styrke samfunnet og bevisstheten blant befolkningen om forståelse av myndighet, demokrati og individuelle menneskerettigheter. Memorial arbeider kontinuerlig med å informere og utfordre menneskerettighetsbrudd i Russland ved å anerkjenne Russlands autoritære fortid, samtidig som de sprer informasjon om forfølgelse som skjer i dag.

Eivind Vad Petersson

Eivind Vad Petersson er statssekretær (departementsråd) til Anniken Huitfeldt, Norges utenriksminister. Petersson har tidligere vært utenriks- og forsvarspolitisk rådgiver for Arbeiderpartiet, og har vært diplomat ved Norges ambassader i Sør-Sudan, Sør-Afrika og Tyskland.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler