Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Finansstyret

Finansstyret (FS) er Samfundets økonomiske styringsorgan. Finansstyret er ansvarlig for forvaltningen av Samfundets formue og ledelsen av den økonomiske driften. Kontrollerende instans er Rådet. Beslutninger som blir fattet av Finansstyret er viktige for utviklingen av Samfundet og dermed også for Samfundets medlemmer som står som eiere av Samfundet.

Kontaktperson: Dag Herrem

Telefonnummer: 901 40 600

E-post: fs@samfundet.no

Sakspapirer og referat fra FS-møter finner du her: Saksdokumenter

Finansstyrets møteplan våren 2023:

  • Torsdag 2. februar
  • Torsdag 2. mars
  • Torsdag 30. mars
  • Torsdag 3. mai
  • Torsdag 1. juni

Finansstyrets medlemmer:

Dag Herrem - Leder. Valgperiode: april 2021 - april 2023
Telefon: 901 40 600
E-post: fs-leder@samfundet.no

Monica Rolfsen - Nestleder. Valgperiode: 2022-2024
E-post: fs-nestleder@samfundet.no
Telefon:

Live Wermundsen Mork - Medlem
Valgperiode: 2022-2023

Øyvind Hauge - Medlem
Valgperiode: september 2022 - april 2024

Magnus Askeland - Medlem
Valgperiode: september 2023 - april 2024

Ragnhild Nøstvold - Medlem
Valgperiode: april 2021 - april 2023

Una Onsrud - Medlem (Studentersamfundets leder)
Valgperiode: november 2022- mai 2023
E-post: leder@samfundet.no

Bor de Kock - Medlem (Gjengenes representant)
Valgperiode: juni 2022 - juni 2023
E-post: grif@samfundet.no

Bendik Johansen - Medlem (Ansattes representant)

Finansstyret består av 7-9 medlemmer og 3 faste observatører som har forslags- og talerett. Studentersamfundet velger 4-6 av medlemmene, herunder leder og nestleder. De øvrige 3 medlemmene av Finansstyret er Studentersamfundets leder, en representant m/vara valgt av og blant ansatte og en representant valgt av gjengene. De tre faste observatørene er: Daglig leder, leder av Gjengsekretariatet og UKEsjefen. I tillegg møter en representant fra Rådet som observatør.

De samfundsvalgte medlemmene til Finansstyret velges på Generalforsamlingen, som normalt holdes i slutten av april, for en periode på 2 år. De ulike periodene overlapper hverandre for å sikre kontinuitet.

Finansstyret er vedtaksdyktig når minst 5 medlemmer er tilstede.

Hjemmeside: http://fs.samfundet.no/

Sponsorer
Festivaler