Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Styret

Styret er et av Samfundets styrende organ, sammen med Rådet og Finansstyret. Styret danner Studentersamfundets politiske profil, er Samfundets ansikt utad og arrangerer Samfundsmøter forholdsvis hver lørdag. Fra og med høsten 2016 har Styret i tillegg arrangert jevnlige onsdagsdebatter, der ønsket er å skape et større lavterskeltilbud innen debatt og politikk. Det er Styrets oppgave å lede foreningen Studentersamfundet i Trondhjem gjennom å sette både eksterne og interne dagsaktuelle tema på agendaen.

Styret består av minimum 6 medlemmer, og velges for et år av gangen. Storsalen velger Samfundets leder, som selv velger sitt styre. Styret har også en undergruppe, Styrets Debattkomité.

Har du lyst til å slå av en prat med oss i Styret er du hjertelig til å slå av en prat når du ser oss rundt på Samfundet, eller ta direkte kontakt med oss på email eller tlf.

Styret 2020 - 2021

Navn Telefon E-post
Karen Mjør Leder 909 81 195 leder@samfundet.no
Venil Volla Nestleder 993 30 208 nestleder@samfundet.no
Mads Harbo Sørum PR- og kommunikasjonsansvarlig 957 70 238 styret-presse@samfundet.no, styret-pr@samfundet.no
Ingvild Wie Huskoordinator 991 18 501 styret-huskoordinator@samfundet.no
Snorre Repål Økonomiansvarlig 940 37 122 styret-oko@samfundet.no
Sverre Heimstad Sørgjerd Arrangementsansvarlig 936 68 894 styret-arrangement@samfundet.no
Nina Salvesen Temaansvarlig 975 87 030 styret-temaansvarlig@samfundet.no
Jakob Oseid Debattansvarlig 942 67 329 debattansvarlig@samfundet.no, styret-tema@samfundet.no
Sponsorer
Festivaler