Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Styret

 

Styret er et av Samfundets styrende organ, sammen med Rådet og Finansstyret. Styret danner Studentersamfundets politiske profil, er Samfundets ansikt utad og arrangerer Samfundsmøter forholdsvis hver lørdag. Fra og med høsten 2016 har Styret i tillegg arrangert jevnlige onsdagsdebatter, der ønsket er å skape et større lavterskeltilbud innen debatt og politikk. Det er Styrets oppgave å lede foreningen Studentersamfundet i Trondhjem gjennom å sette både eksterne og interne dagsaktuelle tema på agendaen.

Styret består av minimum 6 medlemmer, og velges for et år av gangen. Storsalen velger Samfundets leder, som selv velger sitt styre. Styret har også en undergruppe, Samfundets Debattkomité.

Har du lyst til å slå av en prat med oss i Styret er du hjertelig til å slå av en prat når du ser oss rundt på Samfundet, eller ta direkte kontakt med oss på email eller tlf.

Styret 2020 - 2021

Navn Telefon E-post
Fredrik Engelschiøn Akre Leder 936 15 467 leder@samfundet.no
Hilde Dørum Haug Nestleder 941 30 754 nestleder@samfundet.no
Edgar Aksel Tandberg PR-Koordinator 948 94 516 styret-pr@samfundet.no
Ane Hofsli Sætre Huskoordinator 977 72 557 styret-huskoordinator@samfundet.no
Ola Mæle Økonomiansvarlig 994 50 511 styret-oko@samfundet.no
Johanne Bogen Arrangementsansvarlig 916 18 802 styret-arrangement@samfundet.no
Sunniva Skurtveit Temaansvarlig 984 81 478 styret-temaansvarlig@samfundet.no
Mathilde Brede Enkerud Debattansvarlig 458 87 956 debattansvarlig@samfundet.no, styret-tema@samfundet.no
Julie Kristin Rustad Kommunikasjonsansvarlig 903 67 308 styret-presse@samfundet.no
Sponsorer
Festivaler