Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Leie lokaler

Ønsker du å leie i fadderperioden? Ta kontakt med: fadderperiode@samfundet.no

Ved ledig kapasitet kan følgende lokaler i Studentersamfundet leies*:

  • Storsalen, kapasitet på 600
  • Klubben, kapasitet på inntil 300
  • Selskapssiden, kapasitet på inntil 70
  • Bodegaen, kapasitet på inntil 280
  • Strossa, kapasitet på inntil 70

*Innenfor studiesemesteret leies det primært ut til studentforeninger. På fredager og lørdager i semester kan kun Bodegaen leies, og kun fram til kl. 22:00

Kontakt oss på utleie@samfundet.no.

Vi ber om at du ved henvendelse om utleie informerer om følgende:
- Hvem representerer du?
- Ønsket dato for arrangement
- Type arrangement
- Ønsket lokale
- Antall personer som skal delta
- Bespisning?
Studentersamfundet har skjenkebevilling - medbrakt drikke tillates derfor ikke - all drikke må kjøpes gjennom og serveres av Studentersamfundet

Vi fordeler henvendelser om utleie internt mellom våre grupperinger 1 gang pr uke. Du kan derfor ikke forvente å få svar før 1 uke etter henvendelse til oss.

Sponsorer
Festivaler