Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Styret

 

Styret er et av Samfundets styrende organ, sammen med Rådet og Finansstyret. Styret danner Studentersamfundets politiske profil, er Samfundets ansikt utad og arrangerer Samfundsmøter forholdsvis hver lørdag. Fra og med høsten 2016 har Styret i tillegg arrangert jevnlige onsdagsdebatter, der ønsket er å skape et større lavterskeltilbud innen debatt og politikk. Det er Styrets oppgave å lede foreningen Studentersamfundet i Trondhjem gjennom å sette både eksterne og interne dagsaktuelle tema på agendaen.

Storsalen velger Samfundets leder, som selv velger sitt styre. Leder og styret velges for ett år av gangen. Styret har også en undergruppe, Samfundets Debattkomité.

Har du lyst til å slå av en prat med oss i Styret er du hjertelig til å slå av en prat når du ser oss rundt på Samfundet, eller ta direkte kontakt med oss på email eller tlf.

Styret 2023 - 2024

Navn Telefon E-post
Astri Elgethun Leder 41387419 leder@samfundet.no
Liva Rindom Tofte Politisk Nestleder 91007215 nestleder@samfundet.no
Nikolaus Wieland Organisatorisk Nestleder 40531199 nestleder@samfundet.no
Anna Vindenes Kommunikasjon- og Relasjonsansvarlig 94841214 styret-presse@samfundet.no
Sebastian Småland Huskoordinator 46781260 styret-huskoordinator@samfundet.no
Inga Diserud Internarrangementsansvarlig 45013521 styret-arrangement@samfundet.no
Katja Brødholt Samfundsmøteansvarlig 48111737 styret-temaansvarlig@samfundet.no
Truls Carlson Debattansvarlig 48075996 debattansvarlig@samfundet.no
Sponsorer
Festivaler