Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Styret

 

Styret er et av Samfundets styrende organ, sammen med Rådet og Finansstyret. Styret danner Studentersamfundets politiske profil, er Samfundets ansikt utad og arrangerer Samfundsmøter forholdsvis hver lørdag. Fra og med høsten 2016 har Styret i tillegg arrangert jevnlige onsdagsdebatter, der ønsket er å skape et større lavterskeltilbud innen debatt og politikk. Det er Styrets oppgave å lede foreningen Studentersamfundet i Trondhjem gjennom å sette både eksterne og interne dagsaktuelle tema på agendaen.

Storsalen velger Samfundets leder, som selv velger sitt styre. Leder og styret velges for ett år av gangen. Styret har også en undergruppe, Samfundets Debattkomité.

Har du lyst til å slå av en prat med oss i Styret er du hjertelig til å slå av en prat når du ser oss rundt på Samfundet, eller ta direkte kontakt med oss på email eller tlf.

Styret 2024 - 2025

Navn Telefon E-post
Rami Chumber Leder 92562445 leder@samfundet.no
Mari Charlotte Soland Nestleder 91752237 nestleder@samfundet.no
Borghild Rauø Temaansvarlig 98821043 styret-temaansvarlig@samfundet.no
Åsmund Hunderi Stemland Temaansvarlig 99537075 styret-temaansvarlig@samfundet.no
Lars Kval Engstad Huskoordinator 41598254 styret-huskoordinator@samfundet.no
Ingrid Vike Internarrangementsansvarlig 91000062 styret-arrangement@samfundet.no
Ella Johanne Devold PR- og kommunikasjonsansvarlig 95474124 styret-pr@samfundet.no
Isak Kvandal Debattansvarlig 95478848 debattansvarlig@samfundet.no
Sponsorer
Festivaler