Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Biblioteket
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 26. april 2017
Tid 19.00 - 20.00
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

Excenteraften: Kjønn og ukjønn

Kjønn er lett, trur vi: Det er anten mann eller kvinne. I alle verdshjørne finst det menneske som demonstrerer det motsette, nokre med livet som innsats.

Mange stader har transfolk vore innhylla i ei tåke av mytar og fordomar, men det er no i ferd med å endra seg. Med utgangspunkt i boka Kjønn og ukjønn fortel Kristin Fridtun om situasjonen for kjønnsskeive personar i Noreg og internasjonalt – og kva slags rolle ordet kjønn spelar oppi alt dette.

Kristin Fridtun (f. 1987) frå Elverum er forfattar og føredragshaldar og har master i nordisk frå NTNU og årsstudium i latin og litteraturvitskap frå same stad. Busett i Bergen. Bøker: Norsk etymologisk oppkok (2012), Nynorsk for dumskallar (2013), Kjønn og ukjønn (2015).

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler