Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Klubben
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 21. mars 2017
Tid 19.00 - 21.00
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

Bread and Wine med De Naive

Bread and Wine er en performance, en praksis og øvelse i hvordan å opptre i sosiale sammenkomster.

De Naive består av dansekunstnerne Harald Beharie, Julie Moviken og Charlott Utzig.

De Naive utforsker hvordan mennesket lar seg begrense av samfunnets normer og ironiserer rundt ideene om sosiale forventninger.
Bread and Wine tar for seg affektfulle handlinger; handlinger en knapt kan kontrollere fordi de kommer av impulser. Disse repetitive og impulsive handlingene kan beskrives som ubevisste ritualer. I Bread and Wine forsøker De Naive å skape et sosialt ritual i form av et kurs. Et absurd kurs som utforsker hva som trigger disse impulsive handlingene, samtidig som de leter etter nye muligheter knyttet til kjente sosiale situasjoner.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler