Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Klubben
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 7. februar 2018
Tid 19.00 - 20.30
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

Excenteraften: Hvorfor menn trenger likestilling

Are Saastad har siden 2012 vært daglig leder for Reform – ressurssenter for menn, Norges eneste senter for menn og likestilling. Saastad har tidligere jobbet i helsevesenet, og han har lang erfaring som samfunnsdebattant. Han kommer til Klubben 7.februar for å snakke om Reform som jobber for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet og at likestilling skal inkludere menn.

Reform – ressurssenter for menn er en partipolitisk uavhengig stiftelse, med en grunnfinansiering fra staten til å jobbe med gutter og menns likestillingsutfordringer. Senteret har kontor i Oslo, men har hele Norge som arbeidsfelt. Reform arbeider svært bredt, og har blant mye annet i disse dager startet et prosjekt med et samtaletilbud for studenter ved Universitetet i Agder. Andre arbeidsområder er helse, vold, farskap, oppvekst og utdanning.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler