Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Klubben
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 6. februar 2018
Tid 19.00 - 21.00
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

Excenteraften Bitcoin

Bitcoin og blockchain var ett av de heteste nyhetstemaene i 2017. Verdien på bitcoin har skutt i været. Folk snakker om at dette kan bli fremtidens valuta og at blockchain kan danne grunnlaget for et nytt internett. Samtidig er det de som tar sterk avstand fra hele fenomenet og avfeier det som en spekulativ boble uten reell verdi.

Mange faller for fristelsen til å trekke bastante konklusjoner uten tilstrekkelig kunnskap til å besvare fundamentale spørsmål som: Hva er egentlig Bitcoin? Hvordan fungerer det? Hva er en blockchain, og hva kan man bruke det til?

Torbjørn Bull Jenssen, senionøkonom i Menon Economics, kommer for å svare på disse spørsmålene og hjelpe oss med å forstå disse fenomene bedre. Han skrev masteroppgave om Bitcoin i 2013/2014, og regnes blant en av Norges fremste økonomer på feltet.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler