Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Klubben
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 13. mars 2018
Tid 19.00 - 20.30
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

Excenteraften: Bedømmings- og beslutningspsykologi

Hva bestemmer våre beslutninger og hvor gode er de? Karl Halvor Teigen kommer til Klubben for å snakke om hvordan studenter tenker om tilfeldigheter og sannsynligheter.

Karl Halvor Teigen er professor emeritus ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han
har forsket innenfor bedømming og beslutningspsykologi med særlig vekt på hvordan folk
oppfatter og anslår sjanser, risiko og usikkerhet, og ledet et prosjekt om kommunikasjon av
usikkerhet ved klimaendringer. Han utga nylig en bok med tittelen «Terningen er rund:
Bedømmingspsykologi i tretten kapitler» (Cappelen-Damm 2017) som oppsummerer mye av
denne forskningen, som viser at folk ofte kommer til paradoksale konklusjoner når de prøver
å tenke riktig.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler