Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Klubben
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 10. april 2018
Tid 19.00 - 20.30
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

Kjønn og kjønnsforskjeller [Kroppen min]

Er det hva du har mellom beina som bestemmer dine preferanser, interesser og yrkesvalg?

Sosialpsykologi Mons Bendixen kommer til Samfundet 10.april for å snakke om hva som gjør oss til kvinner og menn - fysiologisk og psykologisk. Han diskuterer hvordan kropp og sinn blir maskulinisert og feminisert, hvordan kroppslige prosesser kan påvirke menneskesinnet, og hvordan kvinner og menn navigerer i den sosiale verden. Han vil også reflektere rundt kjønnsforskjeller i preferanse, interesser og yrkesvalg, og om disse egentlig bare stereotypiske oppfatninger om kvinner og menn.

Dette arrangementet er en del av Kroppen min-festivalen.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler