Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Klubben
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 25. september 2018
Tid 19.00 - 20.30
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

Excenteraften: Surrogati

I 2010 kom surrogati til Norge: Historier om norske par og enslige som reiste ut av Norge for å få barn ved hjelp av en surrogatmor i et annet land, fikk politikere, kommentatorer og andre til å snakke om ‘babyshopping’ og ‘leie av livmor’. Det var fattige kvinner, globale babymarked og penger, i et system delvis finansiert av nordmenn med et håp om å bli foreldre.

I dette foredraget zoomer Ingvill Stuvøy inn på pengene i nordmenns surrogatireiser til utlandet og hva disse pengene betyr når de gis til hun som bærer fram ens barn. Hva er det disse pengene betaler for – og hvor mye penger skal man egentlig betale noen som går ni måneder gravid på ens vegne? Er det best om denne kvinnen får mye penger så hun for eksempel kan kjøpe et hus til sin egen familie eller skal pengene helst være en liten påskjønnelse for å uttrykke ens bunnløse takknemlighet? Er såkalt altruistisk surrogati, hvor surrogatmoren ikke blir betalt, løsningen på hvordan surrogati kan bli en etisk forsvarlig måte å få barn, slik det har blitt foreslått av flere politikere og andre de siste årene? Eller illustrerer sånne forslag først og fremt en manglende vilje til å betale kvinner for jobben de gjør?

Med utgangspunkt i intervjuer med nordmenn som har reist til utlandet for å få barn gjennom surrogati reflekterer Stuvøy i dette foredraget over hva kjønn, penger og marked betyr for hvordan surrogati forstås, både av de som er blitt foreldre på denne måten og i den pågående debatten i forbindelse med revideringen av lovverket rundt surrogati og andre former for assistert reproduksjon.
Vel møtt!

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler