Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Klubben
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 28. mars 2019
Tid 19.00 - 20.30
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

Excenteraften: Oljefondet

Fra olje til finansiell formue - forvaltning og risiko

Egil Matsen er visesentralbanksjef i Norges Bank og jobber i hovedsak med oppfølging av Statens pensjonsfond utland. I kombinasjon med handlingsregelen for bruk av oljepenger spiller fondet en sentral rolle i den økonomiske politikken.

Fondet er plassert i internasjonale finansmarkeder. Målet er å oppnå høyest mulig avkastning med moderat risiko. Fondet står overfor ulike typer risikoer. Hvilke av disse må vi som nasjon være forberedt på å bære, og hvilke kan vi beskytte oss mot? Og hva er i så fall virkemidlene for å redusere risikoen i et fond som skal høste avkastning på lang sikt?

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler