Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Klubben
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 3. september 2019
Tid 19.00 - 21.00
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

Excenteraften: Flat jord

Er jorden rund eller flat er et fysisk spørsmål, men rommer langt flere dimensjoner om virkelighetens natur, verdens beskaffenhet og dypest sett om hvem vi er, – og hvorfor denne viten skal holdes skjult for oss.

Stadig flere har begynt å stille spørsmål ved om jorden er en spinnende kule. For mange er dette et ubehagelig emne fordi det knuser grunnmuren i vår virkelighetsoppfatning. For andre vekker det nysgjerrighet hvordan noen våger å true etablerte forestillinger, oppleste og vedtatte sannheter. For å unngå en kamp om vitenskapens religiøse dogmer må vi se på fakta, – argumentene for og i mot? Ingen kan overbevises mot sin vilje. Mangler den og tankemønstrene er for fastgrodde, vil selv de mest utdannete og intelligente rammes av fortrengningens momentane blindhet og mentale invaliditet med umiddelbart tap av evnen til å tenke selv. Uansett hvor mye fakta som legges på bordet, har det ingen effekt.
Det vanskelige er ikke logikken, men konsekvensene, – de er enorme. Står vi overfor et nytt paradigme hvor en ny virkelighetsoppfatning presser seg fram, eller er det konspirasjonsteorienes fargerike verden som tilbyr den rød eller blå pillen i livets matrix?

Christian Paaske
Filosof, forfatter og astrolog. Han har gjort seg vellykket bemerket med å bringe til torgs at jorden er flat. Han trodde han kom med en god nyhet, men opplevde som Dr. Stockmann i skuespillet En folkefiende at «den forbannede kompakte majoritet» delte ikke hans begeistring for hans vitenskapelige funn. Han er forskånet fra en posisjon i samfunnet hvor hans synspunkter ville koste ham jobben og nyter privilegiet av å uttale seg fritt om provoserende emner.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler