Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Klubben
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 14. januar 2020
Tid 19.00 - 21.00
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

Hva skjer med Norges våpeneksport?

Norges eksport-regelverk slår fast at vi ikke skal eksportere våpen til land hvor det er krig, borgerkrig, eller hvor krig truer. Like fullt er vår historie full av eksempler på at norske våpen blir brukt i krigsområder. Hvordan er dette mulig, og skal vi slå oss til ro med det?

Dag Hoel er forfatteren av historia om Raufoss, et samfunn som lever av krig. Hoel synliggjør sosiale mekanismer som setter oss i stand til å ignorere fremmede menneskers lidelse - påført med norsk krigsmateriell, og han forklarer de store linjene i Norges historie som krigsprofitør.

Tross et alvorlig tema, Hoels foredrag om krigsindustrien er humørfyllt.

Dag Hoel vokste opp på Raufoss. Som ungdom spurte han, «Hvordan kan vi tro på arbeid for fred, når vi lever av krig?» Det var et uforskammet spørsmål, fulgt av rungende stillhet. Snart førti år senere svarer han selv med denne boka.

Arrangementet er gratis!

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler