Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Klubben
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 20. september 2020
Tid 18.30 - 20.00
Billett Påmelding
Aldersgrense 18 år

Foredrag: Kaos og krise i Libanon

Jurist og forsker Khaled Zara kommer til Klubben for å snakke om krisen i Libanon.

Libanon har det siste året vært preget av store og voldelige demonstrasjoner mot makthaverne i landet. Problemer som fattigdom, korrupsjon, finanskrise og nå koronapandemi er bakteppe for protestene. 4. august ble hovedstaden Beirut rammet av en stor og ødeleggende eksplosjon som brakte et allerede kriserammet Libanon til kanten av stupet. Eksplosjonen krevde over 190 menneskeliv og førte til at rundt 300,000 mennesker mistet hjemmene sine. Dette utløste en ny bølge av rasende protester mot myndighetene i landet, og 10. august gikk hele regjeringen av.

Hva er det som har ført Libanon inn i en dyp økonomisk og politisk krise, og hvordan ser framtidsutsiktene ut? Hvordan ser maktbildet ut innad i landet, og hvilken betydning har ytre påvirkning på landets politiske situasjon?

For å svare på dette har vi invitert libanesiske Khaled Zaza, jurist og forsker tilknyttet NUPI og UiO. Zaza har spesialisert seg innen internasjonal lov og menneskerettigheter

Foredraget vil holdes på engelsk.

Meld deg på over.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler