Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør ISFiT
ISFiT (ISFiT)
Dato 13. februar 2015
Tid 18.00 - 20.00
Billett Billett inkludert i inngang
Aldersgrense 20 år

Activism - An Effective Way of Fighting Corruption?

Aktivisme omfatter anstrengelser for å fremme, hindre eller lede sosiale, politiske, økonomiske eller miljøbestemte endringer, eller stagnasjon. De ulike formene for aktivisme spenner fra leserbrev, boykott og deltakelse i politisk kampanjer til demonstrasjoner, streik, varsling og sultestreik. For å forhindre og bekjempe korrupsjon må svindel, bestikkelser, tyveri av offentlige midler og andre urette handlinger oppspores og avsløres. Vi ønsker i dette debattmøtet å sette fokus på aktivismen som en av mange måter å bekjempe korrupsjon på.

Innledere på møtet er Ti-Anna Wang og Roy Ngerng. Ti-Anna Wang er en kinesisk advokat og menneskerettighetsaktivist, født i 1989. I 2002 ble hennes far, den ledende demokratiforkjemperen Wang Bingzhang, arrestert for fredelige protester mot kommunismen. Han ble dømt til livstid i fengsel for spionasje, selv om ingen beviser ble framlagt. Wang driver en internasjonal kampanje for å få ham løslatt. Roy Ngerng er en blogger og aktivist fra Singapore. Han ble i oktober 2014 funnet skyldig i å ha krenket Singapores statsminister på bloggen sin, og er ellers kjent for å ha protestert mot Central Provident Fund, en trygdeordning i Singapore.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler