Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør ISFiT
ISFiT (ISFiT)
Dato 14. februar 2015
Tid 18.00 - 20.00
Billett Billett inkludert i inngang
Aldersgrense 20 år

Corruption - What Now?

"Korrupsjon - hva nå?" er det siste av ISFiT 2015s debattmøter, og skal være en inspirasjon for ISFiT-deltakerne, så vel som Trondheimsstudenter, til å fortsette å engasjere seg i korrupsjonsspørsmål også etter at festivalen er ferdig.

Til tross for ulike tiltak for å redusere korrupsjon, er det fortsatt et stort problem over hele verden. Dette siste debattmøtet har som mål å inspirere publikum til å engasjere seg videre i arbeidet med å redusere korrupsjon. Hvordan kan hver enkelt av oss jobbe for å redusere korrupsjon i fremtiden? Hva er de mest effektive metodene for å avsløre og redusere korrupsjon? Hvordan kan dagens unge være drivkraften for å løse korrupsjonsproblemene vi står overfor ?, er blant spørsmålene som vil bli adressert. Foredragsholderne vil vise hvordan informasjonstilgang kan være en nøkkel til å redusere korrupsjon, og hvordan deltakerne kan bruke sin ISFiT-erfaring til å fortsette sitt engasjement mot korrupsjon når de vender tilbake til sine hjemland.

Innledere på møtet er Aruna Roy og Janani Sriharan, begge engasjert i Right To Information-bevegelsen i India.

Den politiske aktivisten Aruna Roy, kjemper for å gjøre Indias korrupte byråkrati transparent og å gjenvinne maktbalansen i favør av innbyggerne. Hun er grunnlegger og leder av grasrotorganisasjonen Mazdoor Kisan Shakti Sangathana (MKSS, "Workers and Peasants Strength Union"). Organisasjonen arbeider sammen med arbeidere og bønder i delstaten Rajasthan i India for å styrke fattige innbyggeres demokratisk deltakelse. De mener tilgang til relevant informasjon er et fundamentalt verktøy for å sikre transparens og ansvarlighet hos myndighetene, og at dette gir folket redskaper til å kontrollere vilkårlig utøvelse av makt og korrupsjon.

Janani Sriharan er en indisk datatekniker med lang erfaring innen antikorrupsjonsarbeid på grasrotnivå. Hun har jobbet med Aruna Roys organisasjon MKSS i India, og bruker datamaskin og tekniske ferdigheter til å overvinne situasjoner som forårsaker fattigdom og marginalisering.

Vi ønsker deg velkommen til ISFiT 2015s siste debattmøte.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler