Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Bodegaen
Arrangør ISFiT
ISFiT (ISFiT)
Dato 27. januar 2015
Tid 18.00 - 20.30
Billett Billett inkludert i inngang
Aldersgrense 18 år

ISFiT presenterer: Workshop: Korrupt - jeg? Tja?

Kunne du vært korrupt under visse omstendigheter?

Er korrupsjon bare et naturlig resultat av urettferdige og ulike utgangspunkt for verdens land på verdensmarkedet? Hvordan kan korrupte politiske avtaler få innvirkninger og konsekvenser for naturen? Hva er akseptabel og uakseptabel korrupsjon? Hvem er mest umoralsk i korrupsjonsspørsmsål, og hvilke verdier og holdninger veier tyngst?

ISFiT inviterer trondheimsstudenter til workshop for å gi en smakebit på temaet vårt. Vi tar opp temaene handel og korrupsjon, natur og korrupsjon, gråsonetilfeller og mer moralske spørsmål. Ved hjelp av ulike metoder viser vi at temaet er mer intrikat enn man kanskje vil tro i første omgang. Metodene er de samme som vi skal bruke på deltakerne som kommer til ISFiT, og vi vil gjerne ha tilbakemelding på hvordan de fungerer.

Utfyllende info:

Gruppe 1: Handel og korrupsjon

Verdens land har svært ulike forutsetninger for å delta i verdensmarkedet. Ulike ressurser og teknologier til å benytte seg av dem er en ting, men hvordan landets ledelse velger å forholde seg til omverdenen er også helt avgjørende. Det er ikke nødvendigvis slik at land med flest ressurser er det rikeste! Historien viser at mange kan bli fristet til å ty til korrupsjon og andre ulovligheter for å tjene mer. Er dette det naturlige resultatet av urettferdige og ulike utgangspunkt?

Ved hjelp av metoden «Handelsleken» vil deltakerne stå ovenfor mange utfordrende valg som vil belyse dette. Hvilke metoder man vil benytte seg av for å tjene mest handler ikke bare om hvilke ressurser man har, men også hvordan man bruker dem og evner å samarbeide med andre. Hvem vil ta de beste valgene, tjene mest og til slutt stå igjen som vinner av Handelsleken?

Gruppe 2: Natur og korrupsjon
Hvordan kan korrupsjon få innvirkninger og konsekvenser for naturen? Her bruker vi to metoder for å utforske problemstillingen.

Four corners: Her kommer vi med ulike spørsmål om hvordan politiske avtaler påvirker atmosfæren. Deltakerne må svare "ja", "nei", "kanskje" eller "vet ikke"

Protected areas: Her blir temaet biosfæren. En interessekonflikt fra safari turisme i Tanzania blir presentert. Deretter skal vi diskuterte statens, lokalsamfunnet, en bedrifts, og en NGOs rolle i denne situasjonen. Vi ender opp med en interessekonfliktdiskusjon hvor man skal argumentere ut i fra synspunktet til en av aktørene.

Gruppe 3: Nyanser i korrupsjonsspørsmålet
Vi utforsker gråsonene rundt korrupsjon. Hva er skillet mellom akseptabel og uakseptabel korrupsjon? Er dette avhengig av hvilket land korrupsjonen utspiller seg i?

Ved hjelp av metoden "5 cases" skal vi knytte riktig korrupsjonssak opp mot rikig land. Deretter følger en diskusjonsdel der vi undersøker hvorfor vidt landegrenser avgjør alvorlighetsgraden til korrupsjon.

Gruppe 4: Uenighet om de korrupte

Her bruker vi metodene "Speed debate"_og _"Abigail"(Alligator River Story) for å kjenne på hva uenighet er. Abigail-metoden er en diskusjon- eller dialogmetode hvor deltakerne er nødt til å diskutere seg fram til enighet om hvilke av karakterene i historien som er mest umoralske. Diskusjonen foregår først i mindre grupper, og så i fellesskap. Haken er at alle karakterene er umoralske og diskusjonen fort vil vende mot dypere verdier og holdninger.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler