Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Trondheim kommune
Dato 5. desember 2021
Tid 18.00 - 19.30
Billett Gratis inngang
Aldersgrense Ingen aldersgrense

Festforestilling for frivillighet og mangfold

Søndag 5. desember inviterer kommunen til Festforestilling for frivillighet og mangfold.

På arrangementet deles Trondheim kommunes Frivillighetspris og Mangfoldspris ut. På programmet står dessuten Hypercumbia, Musikalfabrikken, Alexandra Pavlovic, Tuva
Eir Dale og Alexandra Rotan. Charlotte Audestad er årets konferansier.
Arrangementet er gratis, men publikum må reservere billetter på Hoopla.
Les mer ved å klikke her!

Om Frivillighetsprisen
Trondheim kommune deler hvert år ut en frivillighetspris. Prisen består av 25.000 kroner og statuetten "Skrog" laget av kunstneren Erlend Leirdal. Prisen kan gå til en person, eller personer, institusjoner eller organisasjoner som utfører uegennyttig innsats til beste for medmennesker i Trondheim. Prisen skal honorere frivillig arbeid som er knyttet til
helse, omsorg og velferdstjenester, sosiale tjenester, utdanning, kultur eller miljø.

Om Mangfoldsprisen
Formålet med mangfoldsprisen er å gi mottakeren honnør og oppmerksomhet for sin aktive innsats for å fremme integrering, inkludering, likeverd og likestilling av innvandrere i arbeids- og/eller samfunnslivet i Trondheim.
Prisen kan tildeles enkeltpersoner, private og offentlige virksomheter samt frivillige lag og organisasjoner med tilhørighet til Trondheim.
Mangfoldsprisen består av et diplom, et kunstverk og en pengesum på 25 000 kroner. Mangfoldsprisen ble første gang utdelt i 2014. For å takke og hedre alle som yter frivillig innsats , samt bidrar til et styrket mangfold i Trondheim, inviterer ordføreren til en festforestilling. Forestillingen er gratis, og både etablerte og uetablerte artister entrer scenen med musikalske perler.

Medlemsbilletter kan omgjøres til ikke-medlemsbilletter mot et mellomlegg i hoveddøren under åpningstid på konsertdagen.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler