Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Klubben
Arrangør Samfundets Debattkomité
Dato 27. april
Tid 18.00 - 20.00
Billett Billett inkludert i inngang
Aldersgrense 18 år (student), 20 år (ikke-student)

Debattkomiteén presenterer: Koronakavalkaden

Mer informasjon kommer!

Debattkomitéen på samfundet presenterer: koronakavalkaden
Her vil vi ha en helaften med 3 minidebatter, om temaer knyttet til koronapandemien

Demokrati i krisetid
Hvor langt kan staten med tiltak for å begrense smittespredning blant folket? Hvor viktig er grunnleggende menneskerettigheter veid opp mot smittekontroll?
I ulike land har myndighetene gått ulikt til verks for å håndtere koronapandemien. i Utlandet har voldsomme opptøyer og søksmål vært motsvaret til myndigheter som oppleves for kontrollerende. Her i Norge har fakkeltog og demonstrasjoner relativt sett gått oss hus forbi. Hvor mye skal krisehåndtering få lov til å gå utover demokratiet?

Innledere:
Thomas Berge fra NIM

Tone Sofie Aglen, journalist og tidligere politiker

Helsevesenet på respirator
"Helsevesenet kan ikke rakne" er et mye brukt argument når nye smittevernstiltak ble innført, blant annet mangel på sengeplasser og bemanning. Er dette et problem som har oppstått som resultat av et ekstra belastning under pandemien? Eller har det kun avdekket svakheter ved det norske helsevesenet som alltid har vært der? Kan disse problemene løses og i såfall hvordan?

Innledere:
Sven Erik Gisvold, spesialist i anestesiologi

Kurt Rønning, nestleder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

2 år inne på studenthybelen; bortkastet?
Studentenes helse og trivselsundersøkelse viste klokkeklare problemer for studentmassen; smittevernstiltak har gått utover både den mentale og fysiske helsen. Studenter rundt om har gitt uttrykk for at tiltak treffer dem unødvendig skjevt, og er nytteløse. Hvor stor effekt hadde disse tiltaken nå sett i ettertid? Ble studenter plassert langt bak i køen under pandemitid?

Innledere:
Jon Anders Lied, psykologspesialist og jobber ved Sit Psykisk Helsetjeneste

Ellinor Benedikte Anjali Lindström, leder av Velferdstinget

Fredrik Akre, leder for studentersamfundet

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler