Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Rådet
Rådet
Dato 2. november 2022
Tid 18.00 - 20.00
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år (student), 20 år (ikke-student)

Ledervalg

Vi skal velge ny leder for Samfundet! Onsdag 2. november er det tid for ledervalg på Samfundet. Ta med medlemskortet ditt og kom til Storsalen for å være med på å bestemme hvem som skal lede Studentersamfundet det neste året. Har du lyst til å lede en av de viktigste institusjonene for studenter i Trondheim? Meld ditt kandidatur!

Det ble vedtatt mistillit mot leder av Studentersamfundet i Trondhjem på Samfundsmøtet lørdag 29.10.2022, som betyr at leder og resten av Styret måtte fratre sine verv. Derfor arrangeres dette ekstraordinære Samfundsmøtet (Ledervalg). Ny leder vil sitte frem til 17. Mai 2023.

//

Har du lyst til å lede en av de viktigste institusjonene for studenter i Trondheim? Meld ditt kandidatur!

Som leder av Samfundet har man ansvaret for å representere Huset utad. I tillegg skal lederen forme den politiske profilen til Samfundet gjennom debatter og Samfundsmøter. Det er også massevis av rom for å involvere seg i prosjekter som ligger nært ens eget hjerte.

Vervet gir deg store opplevelser, muligheter og utfordringer. Vil du sette temaer for debatter og Samfundsmøter? Være en essensiell part i ferdigstillingen av nybygg? Jobbe for å at Trondheim fortsatt skal være Norges beste studentby? Det kreves ingen spesifikke forkunnskaper, kun et stort engasjement.

Valget foregår med appeller og utspørring av kandidatene, før vi stemmer, og til slutt sitter igjen med en av kandidatene som den nye leder av vårt kjære Runde Røde.

Alle medlemmer ved Studentersamfundet har stemmerett ved valget, og har mulighet til å stille til valg. Husk gyldig medlemskort for å kunne avgi stemme.

De forhåndsmeldte kandidatene er:

Una Onsrud
Lars Kval-Engstad

//

Møtet vil streames på facebook og youtube, men du kan ikke stemme digitalt.
Kandidater som ønsker å forhåndsmelde seg, bes ta kontakt med Rådet snarest per e-post (raadet@samfundet.no).

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler