Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Knaus
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 17. september 2014
Tid 19.00 - 21.00
Billett Billett inkludert i inngang
Aldersgrense 18 år

Bokstavelig Talt: Maria Amelie

Maria Amelie, som ble kjent i Norge gjennom boken "Ulovlig Norsk", har nå skrevet boken "Takk". Den handler om da hun satt i varetekt på Trandum asylfengsel i 2011, og det enorme engasjementet og lovendringen som skjedde i forbindelse med hennes sak. 17. September kommer hun til Samfundet for å lese opp fra boken, samt å snakke om sine erfaringer fra Trandum.

Maria Amelie kom til Norge i 2002 sammen med foreldrene sine. Etter opphold på asylmottak og avslag på asylsøknaden ble hun igjen i landet uten papirer. Siden levde hun et liv på flukt, uten rettigheter, og i redsel for politiet og for å bli deportert fra Norge til Nord-Ossetia, som hun forlot som 12-åring. I 2010 ga hun ut boken Ulovlig Norsk, som er basert på hennes dagbøker.

I januar 2011 ble hun pågrepet utenfor Nansenskolen og satt i varetekt på Trandum, et asylfengsel og lukket mottak for mennesker som skal deporteres. Saken skapte enormt stort engasjement både i media og blant folk i Norge. I løpet av to dager meldte 90 000 mennesker seg inn i Facebookgruppen "Sett Maria Amelie fri". Sjelden har man sett så mange mobilisere for å støtte en enkelt person. Hun ble deportert, men kom tilbake på grunn av en ny lovendring som førte til at flere papirløse med norsk kompetanse kan få lov til å bli i landet såfremt de har et jobbtilbud.

Maria Amelies nye bok er en unik og lavmælt fortelling om hennes seks dager på Trandum utlendingsinternat. Boken forteller om rutiner, politiet og de som oppholder seg på Trandum samtidig med henne. Det har vært rettet sterk kritikk mot Trandum, særlig av FNs torturkomite. Oppholdet på Trandum, det å bli tvangsdeportert og det enorme folkelige engasjementet for henne og andre papirløse gjorde dypt inntrykk.

Arrangementet er gratis.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler