Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Samfundets Debattkomité
Samfundets Debattkomité (SDK)
Dato 7. februar
Tid 19.00 - 21.00
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

Onsdagsdebatt: Fortsatt fornorsking

I fjor avleverte Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport som skulle granske Norges fornorsking av samer, kvener og skogfinner. Rapporten slår fast at fornorskningen av vårt urfolk og våre nasjonale minoriteter fortsatt pågår.

I denne debatten skal vi gå nærmere inn i rapporten og veien videre med resultatet av den. Gjør vi nok for å stoppe denne fornorskingen? Blir samenes rettigheter til kultur- språk og og næringsutøvelse overholdt med dagens politikk? Og blir dagens målsettinger og politikk i det hele tatt fulgt opp?

Med oss for å debattere har vi:
Anne Henriette Nilut, politisk rådgiver for Sametingsrådet
Kirsti Leirtrø, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
Elisabeth Stubberud, forsker ved NTNU

Vel møtt til debatt! Dørene til Storsalen åpner 18.45.

Spørsmål? Presse? Innspill til debatten? Send en mail til sdk@samfundet.no.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler