Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 4. april
Tid 19.00 - 20.30
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år (student), 20 år (ikke-student)

Ingen tror på nåtiden med Isaksen og Hernes // Storsalen

To premissleverandører for den norske samfunnsdebatten, en 68-er og en 89-er, i samtale på Samfundet!

Torbjørn Røe Isaksen var kunnskapsminister, næringsminister og arbeids- og sosialminister i alle de åtte årene til Solberg-regjeringen i 2013-2021. Gudmund Hernes var kirke-, utdannings- og forskningsminister og helseminister i Brundtland- og Jagland-regjeringene i 1990-1997. De har begge trukket seg ut av politikken; Isaksen jobber nå som samfunnsredaktør i E24, mens Hernes er forsker ved Fafo og professor på BI. Både som aktive politikere og etter at de har trådt ut av politikken har de vært markante stemmer i samfunnsdebatten. De er kjent som idépolitikere som er opptatt av de lange linjene og å løfte samfunnsspørsmål til et ideologisk nivå. Torsdag 4. april kommer de til Samfundet for en samtale om hver deres nyeste bok og om deltaker og tilskuer-perspektivet de begge har på norsk politikk.

Om Ingen tror på nåtiden (Isaksen):
Torbjørn Røe Isaksen vokste opp som optimist etter Murens fall i 1989. Siden har han konvertert til pessimismen. Ingen tror på nåtiden er en analyserende og personlig beretning der Isaksen leter etter lyspunkter i en mørk verden.
Vi trodde historien var slutt, at globalisering var en ustoppelig naturkraft og at land med McDonalds ikke kunne krige mot hverandre. Vi var 89erne, oppvokst og utdannet i en verden med dyp fred. Vi visste ikke at vi levde i et langt friminutt fra historien.
Nå er verden midt i en historisk omveltning. Det finnes ingen tilbakekomst til den gamle normalen etter Russlands invasjon av Ukraina. Det finnes ingen verden hvor Kina ikke vil ønske seg en plass i solen.
Verden står ved et historisk vippepunkt. Klarer vi å forstå betydningen av det som skjer mens det skjer?
(Kagge forlag)

Om Maktutreder og maktutøver (Hernes):
I mer enn 60 år – fra 1960 – har Gudmund Hernes hatt en tydelig stemme i norsk offentlighet. Han har fylt mange roller: Professor i sosiologi ved flere universiteter i Norge og i USA, statsråd i to departementer (først som kirke-, utdannings- og forskningsminister fra 1990 til 1995 og siden som helseminister 1995 til 1997), levekårsundersøker, maktutreder og maktutøver, sosialdemokratisk ideolog og debattglad offentlig intellektuell og skribent.
I denne epistelsamlingen er inkludert bidrag fra mange fronter og i mange stilleier: innhogg fra hans spalte i Morgenbladet, programskrifter fra hans tid som statsråd og inntrykk fra hans reiser, alt i hans uforlignelige, billedrike stil.
(Dreyers forlag)


Dørene åpner 18.30

Arrangementet er gratis!

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler