Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Klubben
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 14. januar 2016
Tid 19.00 - 21.00
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

KLUBBENTORSDAG: Aksel Tjora

«Hva gjør internett med oss? Hva gjør vi med internett?»

Har du problemer med å legge fra deg smarttelefonen? Er det vanskelig å lese fordi facebook må sjekkes annethvert minutt? Professor Aksel Tjora forteller hvordan denne utviklingen påvirker både oss og samfunnet.

Professor Aksel Tjora forteller om prosjektet hvor han fikk deltakere til å koble seg av internett i tre uker. Hva opplevde deltakerne og hva det kan det si oss om internettets betydning for deg og meg? Hva slags rolle spiller den allestedsnærværende kommunikasjonen for samfunnsutviklingen?

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler