Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Biblioteket
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 6. oktober 2016
Tid 19.00 - 21.00
Billett Billett inkludert i inngang
Aldersgrense 18 år

Excenteraften: Big Data

Professor Harald Martens fra NTNU kommer til oss for å snakke om Big Data. Hvordan bør man bruke dagens og fremtidens enorme datamengde - innen forskning, innen næringsliv og innen samfunnsliv? NTNU får nå et nytt professorat i Big Data Cybernetics. Hva vil de med det?

Big Data gjør AT vi må tenke nytt – men HVA må vi tenke nytt, og HVORDAN? Bør man f.eks bruke Big Data til å utvikle autonome systemer – dvs systemer som tar kritiske avgjørelser selv, uten menneskelig innblanding? For å få enda mer intelligente trafikklys? Enda morsommere festival- droner? Selvstyrende biler, tog og fly? Autonome hjernesvulst-operasjonsroboter? Autonome programmer i Statens Lånekasse for vurdering av stipendsøknader? Autonome dommer-algoritmer for dømming i voldtekts-rettssaker? Autonome rakettvåpen? Mye av dette blir bra. Men bør vi gjøre alt dette? Er det sikkert nok? Hvilke verdier styrkes da?

Eller bør vi være litt tilbakeholdende med å kople ut menneskets vurderingsevne og ansvarlighet? Bør vi ikke insistere på å beholde mennesket inne i ‘loopen’, så langt det er mulig?

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler