Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Biblioteket
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 1. november 2016
Tid 20.00 - 22.00
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

Excenteraften: Kvotering - virker det egentlig?

Likestillingstvang?

Kvotering er et mye brukt virkemiddel for å oppnå kjønnsbalanse på forskjellige samfunnsarenaer. Likevel er kvotering kontroversielt.

I norsk politikk har vi frivillig kvotering i nominasjonsprosessen. NTNU har også tatt i bruk kvotering - eller såkalte jentepoeng - for å bedre kjønnsbalansen på utdanningsområder som har vært tungt mannsdominert. I arbeidslivet er moderat kvotering tillatt og brukt i organisasjoner hvor det er liten kjønnsbalanse. Kjønnsbalansen i offentlige råd og utvalg er regulert av Likestillingsloven og Norge har gått i bresjen for likestillingstiltak i næringslivssektoren ved å innføre kjønnskvotering i bedriftsstyrer gjennom selskapslovgivningen.

I kjernen av kontroversene om kvotering ligger spørsmålet om hvordan vi forstår likestilling. Er målet å oppnå kjønnsbalanse på alle arenaer- eller er målet at alle opplever å ha like muligheter? Kan likestilling tvinges frem gjennom offentlig regulering, eller bør vi sette vår lit til frivillige ordninger eller at «ting går seg til»?

Denne kvelden vil vi diskutere fakta og myter om kvotering, og spenningen mellom tvang og frivillighet i likestillingsarbeidet.

Innledere:
Hilde Bjørkhaug, seniorforsker ved Senter for bygdeforskning
Siri Øyslebø Sørensen, forsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Begge innlederne har i flere prosjekter forsket på kjønn og likestillingsstrategier. Blant annet har de samarbeidet i et prosjekt om innføringen av kjønnskvotering i bedriftsstyrer og studert både debatter om kvotering og endringer i styrerommet som følge av kjønnsbalanse.​

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler