Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Klubben
Organizer Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Date 13. October 2022
Time 19:00 - 20:00
Ticket Free entrance
Age limit 18 years

Seminar: Snus // Klubben

This talk will be in norwegian.

Snus har lenge vært den mest utbredte metoden for å slutte å røyke. Sammenlignet med røyking har snusbruk langt lavere skadegrad. Men ettersom andel røykere i samfunnet går ned, vil en større andel ha begynt med snus uten noen forutgående bruk av sigaretter. Sammenlignet med tobakksfrie personer vil snusbrukere kunne få økt risiko for enkelte sykdomsutfall. Men hvor farlig er egentlig snus? Overdrives farene ved snusbruk «i den gode saks tjeneste»? Er myndighetenes visjon om det tobakksfrie samfunnet legitimt? Hvor langt kan myndighetene tillate seg å gå i sine bestrebelser på å ‘frelse’ oss fra tobakken? Begynner helsetrøyen å bli for trang?

Dr. polit Karl Erik Lund, seniorforsker i Folkehelseinstituttet, har forsket på tobakksbruk og tobakkspolitikk i 35 år og har tidligere uttalt at 0-visjonen for tobakksbruk kan oppfattes som uhensiktsmessig og illegitim, og at perfeksjonsdriften i anti-tobakksbevegelsen hindrer pragmatiske skadereduserende løsninger.


Doors: 18:45

Arrangemenet er gratis!

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals