Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Klubben
Arrangør Kulturutvalget
Kulturutvalget (KU)
Dato 13. oktober 2022
Tid 19.00 - 20.00
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

Foredrag: Snus - til gavn eller forringelse for folkehelsa? // Klubben

Hvor farlig er egentlig snus?

Snus har lenge vært den mest utbredte metoden for å slutte å røyke. Sammenlignet med røyking har snusbruk langt lavere skadegrad. Men ettersom andel røykere i samfunnet går ned, vil en større andel ha begynt med snus uten noen forutgående bruk av sigaretter. Sammenlignet med tobakksfrie personer vil snusbrukere kunne få økt risiko for enkelte sykdomsutfall. Men hvor farlig er egentlig snus? Overdrives farene ved snusbruk «i den gode saks tjeneste»? Er myndighetenes visjon om det tobakksfrie samfunnet legitimt? Hvor langt kan myndighetene tillate seg å gå i sine bestrebelser på å ‘frelse’ oss fra tobakken? Begynner helsetrøyen å bli for trang?

Dr. polit Karl Erik Lund, seniorforsker i Folkehelseinstituttet, har forsket på tobakksbruk og tobakkspolitikk i 35 år og har tidligere uttalt at 0-visjonen for tobakksbruk kan oppfattes som uhensiktsmessig og illegitim, og at perfeksjonsdriften i anti-tobakksbevegelsen hindrer pragmatiske skadereduserende løsninger.


Doors: 18:45

Arrangemenet er gratis!

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler