Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Klubben
Arrangør Samfundets Debattkomité
Samfundets Debattkomité (SDK)
Dato 24. oktober 2018
Tid 18.00 - 19.30
Billett Gratis inngang
Aldersgrense 18 år

Onsdagsdebatt: Retten til å dø

Aktiv dødshjelp er et mye omtalt begrep, og det tar større og større plass i samfunnsdebatten. Samtidig som det stadig kommer flere artikler om nordmenn som reiser til land som Sveits for å få hjelp til å dø, tok rådet for legeetikk i 2015 et tydeligere standpunkt mot eutanasi, og det er i dag ulovlig i Norge. Aktiv dødshjelp skiller seg radikalt fra passiv dødshjelp, eller det som nå kalles for behandlingsbegrensning, da det har som hensikt å ta livet til en pasient ved enten eutanasi eller legeassistert selvmord. Mange, inkludert legeforeningen i Norge, ser på forskjellen mellom å la naturen gå sin gang og å aktivt ta noens liv som veldig stor. Samtidig er det andre som mener at å ta et liv pasienten ikke selv ønsker å leve kun en form for lindrende behandling.

Det er mange grunner til at pasienter ønsker å dø. Smerte, tap av selvstendighet, lav livskvalitet og tap av verdighet er blant de vanligste begrunnelsene. Knyttet til dette oppstår det mange etiske spørsmål. Dersom noen er syke og har forsøkt alle andre muligheter, burde vi kunne overkjøre deres ønske om å dø? Hva skal i så fall være en god nok begrunnelse for å få denne hjelpen? Er dette i så fall en byrde vi skal legge på leger og helsepersonell? Og hva vil det i det hele tatt si å ha en "naturlig" død?

Dette er noen av spørsmålene på agendaen når filosof Lars Johan Materstvedt, en av Europas fremste forskere på medisinsk etikk rundt eutanasi, Svein Aarseth som er leder for rådet for legeetikk, og lege ved sykehuset i Østfold, Andreas Wahl Blomquist kommer til Klubben for debatt.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler