Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Klubben
Organizer Samfundets Debattkomité
Samfundets Debattkomité (SDK)
Date 24. October 2018
Time 18:00 - 19:30
Ticket Free entrance
Age limit 18 years

Onsdagsdebatt: Retten til å dø

Aktiv dødshjelp er et mye omtalt begrep, og det tar større og større plass i samfunnsdebatten. Samtidig som det stadig kommer flere artikler om nordmenn som reiser til land som Sveits for å få hjelp til å dø, tok rådet for legeetikk i 2015 et tydeligere standpunkt mot eutanasi, og det er i dag ulovlig i Norge. Aktiv dødshjelp skiller seg radikalt fra passiv dødshjelp, eller det som nå kalles for behandlingsbegrensning, da det har som hensikt å ta livet til en pasient ved enten eutanasi eller legeassistert selvmord. Mange, inkludert legeforeningen i Norge, ser på forskjellen mellom å la naturen gå sin gang og å aktivt ta noens liv som veldig stor. Samtidig er det andre som mener at å ta et liv pasienten ikke selv ønsker å leve kun en form for lindrende behandling.

Det er mange grunner til at pasienter ønsker å dø. Smerte, tap av selvstendighet, lav livskvalitet og tap av verdighet er blant de vanligste begrunnelsene. Knyttet til dette oppstår det mange etiske spørsmål. Dersom noen er syke og har forsøkt alle andre muligheter, burde vi kunne overkjøre deres ønske om å dø? Hva skal i så fall være en god nok begrunnelse for å få denne hjelpen? Er dette i så fall en byrde vi skal legge på leger og helsepersonell? Og hva vil det i det hele tatt si å ha en "naturlig" død?

Dette er noen av spørsmålene på agendaen når filosof Lars Johan Materstvedt, en av Europas fremste forskere på medisinsk etikk rundt eutanasi, Svein Aarseth som er leder for rådet for legeetikk, og lege ved sykehuset i Østfold, Andreas Wahl Blomquist kommer til Klubben for debatt.

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals