Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Styret
Styret
Dato 21. februar 2015
Tid 19.00 - 21.00
Billett
Aldersgrense 20 år

Fedme - En folkefiende?

Jørgen Foss kommer til Storsalen for å adressere norsk fedmepolitikk.

Undersøkelser viser at nordmenn spiser stadig sunnere, mer grønnsaker og mindre kjøtt. Allikevel blir stadig flere av oss overvektige. Noen forskere har kommet med utsagn om at fedme er den neste store epidemien vår verden står ovenfor. Fedme har blitt et så stort problem for noen at de velger å få gjennomført slankeoperasjoner for å bli kvitt overvekten. Hvem betaler for dette? Har staten her et ansvar ovenfor befolkningen og regulere tilgjengeligheten på usunn mat og goderier? Skyldes fedme samfunnet vi lever i eller er den bare en refleksjon av egen viljestyrke?

Med oss har vi Jørgen Foss, politiker i Arbeiderpartiet og leder for Landsforeningen for overvektige. Han kommer for å diskutere rundt tema fedme i det norske samfundet; problemer, mulige løsninger og egne erfaringer som overvektig.

Martin Marchmann Andersen er filosof ved Universitetet i København og har skrevet doktoravhandlingen Health, personal responsibility, and distributive justice. Han vil snakke om fedme og fri vilje.

Gunnar Mellgren er professor ved Institutt for indremedisin ved Universitetet i Bergen. Han vil snakke om fedme i Norge, om siste nytt vedrørende effekter av koservativ behandling og fedme-kirurgi.

Kunstnerisk innslag ved Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening.

Et lovforslag vil bli behandlet på møtet, lovforslaget innebærer en endring av §11, kapittel 3, angående Samfundsmøte.

Setningen som skal endres er:

"Samfundsmøte holdes ordinært lørdag kveld i Universitetes semestre."

Setningen skal endres til:

“Samfundsmøte holdes ordinært onsdag kveld i Universitetets semestre”

Forslaget ble fremmet av Gabriel Qvigstad.

Bordreservasjon: Reservering av bord åpner 48 timer før Samfundsmøtet starter, altså 19.00 Torsdag 19.02. For reservasjon send mail til styret-huskoordinator@samfundet.no. I alle tilfeller gjelder førstemann til mølla–prinsippet. Bordreserveringen stenger fire timer før Samfundsmøtet starter.

Dagsorden kommer her.

Møtet er åpent for alle - se billettpriser og aldersgrenser

Møtet streames på dusken.no/tv

Stikkord: møte , samfundsmøte

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler