Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Styret
Styret
Dato 7. mars 2020
Tid 19.00 - 21.00
Billett Billett inkludert i inngang
Aldersgrense 18 år

Samfundsmøte: Roboter som hater kvinner

Hvordan går det an at kunstig intelligens kan være diskriminerende? Hva er konsekvensene av denne skjevheten? Og hva kan man gjøre for å forhindre at stereotypier og diskriminering blir opprettholdt?

Kunstig intelligens har kommet for å bli. Vi omgir oss med det daglig, og det gir fantastiske muligheter og forbedrer hva mennesket selv kan gjøre. Det kan stille mer presise diagnoser, effektivisere trafikken i en by eller drive kundeservice. Likevel har kunstig intelligens vist seg å ikke være så ufeilbart som først antatt.

I 2018 kom nyheten om at Amazons rekrutteringsverktøy, basert på kunstig intelligens, automatisk luket ut alle kvinnelige søkere. Microsofts twitterbot, Tay, ble rasistisk og antifeministisk på under 24 timer, etter å ha interagert med andre twitter-brukere. Og for jobbsøkere kan algoritmer vise kvinner og menn helt forskjellige jobbannonser, til tross for lik kompetanse.

Algoritmene blir skapt av mennesker, og lærer og utvikler seg i interaksjon med mennesker og av tidligere mønstre. Menneskers feilvurderinger og partiskhet risikerer dermed å bli videreført inn i kunstig intelligens. De fleste algoritmer utvikles i dag av menn. Om majoriteten av alle verdens algoritmer utformes av homogene grupper, står vi i risiko for at fremtidens teknologi vil forskjellsbehandle og opprettholde stereotypier. Tradisjonelle kjønnsroller kan bli forsterket av teknologien, og kvinner og minoritetsgrupper kan gå glipp av viktige muligheter.

Hvordan går det an at kunstig intelligens kan være diskriminerende? Hva er konsekvensene av denne skjevheten? Og hva kan man gjøre for å forhindre at stereotypier og diskriminering blir opprettholdt?

Til å diskutere disse spørsmålene har vi med oss leder for Innovation Hub i Evry, Tone Marie Wahlström, Førsteamanuensis i medievitenskap ved Universitetet i Oslo og sjefforsker ved SINTEF Digital, Petter Bae Brandtzæg og førsteamanuensis ved Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier på NTNU, Kristine Ask.


Møtet streames på: http://www.samfundet.no/live/

Dagsorden og beslutningsprotokoll: https://www.samfundet.no/saksdokumenter

Dersom du ønsker å reservere bord, åpner mulighetene for dette mandag 02.03.2020 kl. 12:00. For reservasjon, send mail til "styret-bordreservasjon@samfundet.no". Det er maksimalt plass til 4 personer ved hvert bord, og et begrenset antall bord. Bordreservering stenger lørdag 07.03.2020 kl. 15:00. Dette er et gratis tilbud for de som ønsker bordplass. Tilbudet er åpent for alle som ønsker det, men er ikke nødvendig for å få sitteplass under møtet.

Presse? Send en mail til styret-presse@samfundet.no så vi kan avtale nærmere.

Medlemsbilletter kan omgjøres til ikke-medlemsbilletter mot et mellomlegg i hoveddøren under åpningstid på konsertdagen. Før du kommer til Samfundet må du sette deg inn i våre smittevernsrutiner. De finner du her

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler