Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Styret
Styret
Dato 19. september 2020
Tid 18.00 - 20.00
Billett Påmelding
Aldersgrense 18 år

Samfundsmøte: Demokratiets lyskastere

Samfundsmøte om journalistikk med Espen Aas, Tone Tveøy Strøm-Gundersen og Jenny Westrum-Rein!

Mediene og journalister blir ofte referert til som “den fjerde statsmakt”. Dette uttrykket spiller på maktfordelingsprinsippet, at makten er fordelt mellom tre institusjoner. Denne fjerde statsmakten ettergår det som skjer og rapporterer til befolkningen, slik at informasjonen om hva landets styresmakter gjør, blir ettergått og gitt videre til den øvrige befolkning. For en diktator er det aller viktigste å slå ned på pressefriheten. Da kan vedkommende styre narrative og gå fri for kritikk.

Disse eksemplene understreker viktigheten av godt journalistisk håndverk og den essensielle rollen journalister spiller i et demokrati. Washington Post endret i 2017 sitt slagord til “Democracy dies in darkness”, det er også det møtets tittel spiller på. For samfunnets beste kaster journalistene lys der enkelte ønsker det mørkt.

I alle land er pressen og kritisk journalistikk et viktig verktøy for å sikre innbyggerne den innsikten og oversikten de har krav på. Hva skjer da når samfunnet beveger seg i en retning der journalisme blir møtt med mistro og mistenkeliggjøring fra de samme innbyggerne som drar nytte av denne fjerde statsmakt? Hva skjer med journalistikk når hvem som helst kan skrive blogg og kalle seg for journalist, samtidig som de har et flytende forhold til fakta? Hvordan møter journalistene denne nye hverdagen? Hvordan har vi havnet i en situasjon som krevde opprettelsen av faktisk.no? Disse spørsmålene og flere til skal vi ta for oss når Studentersamfundet inviterer til Samfundsmøte: Demokratiets lyskastere.

Kveldens innledere er programleder i dagsnytt 18, Espen Aas, nyhetsredaktør i Aftenposten, Tone Tveøy Strøm-Gundersen og journalist i Nidaros og tidligere redaktør i Under Dusken, Jenny Westrum-Rein.
——

Spørsmål? Kontakt styret-pr@samfundet.no eller send melding på Facebook

Presse? Kontakt styret-presse@samfundet.no

Medlemsbilletter kan omgjøres til ikke-medlemsbilletter mot et mellomlegg i hoveddøren under åpningstid på konsertdagen. Før du kommer til Samfundet må du sette deg inn i våre smittevernsrutiner. De finner du her

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler