Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Styret
Styret
Dato 4. februar 2015
Tid 19.00 - 21.00
Billett
Aldersgrense 20 år

[OBS!]Lovendringsforslag på Samfundsmøte 4.02

OBS: Det inkomne lovforslaget er trukket, nytt lovforslag er ute.

Lovforslaget som skulle behandles onsdag 4. februar har blitt trukket. Samtidig ble det meldt inn et nytt lovforslag den 3. februar. Dette vil bli formelt behandlet på Samfundsmøte: Fedme - en folkefiende, lørdag 21. februar.

Lovforslaget innebærer en endring av §11, kapittel 3 angående Samfundsmøte.

Setningen som skal endres er:

"Samfundsmøte holdes ordinært lørdag kveld i Universitetes semestre."

Setningen skal endres til:

“Samfundsmøte holdes ordinært onsdag kveld i Universitetes semestre”

Det gamle lovforslaget, som er trukket, var:

Endring av første setning, §11 kapittel 3, angående Samfundsmøte.

Setningen som skal endres:

"Samfundsmøte holdes ordinært lørdag kveld i Universitetes semestre."

Setningen skal endres til:

"Samfundsmøter holdes ordinært hver uke i Universitetets semestre."

Forslaget er fremmet av Gabriel Qvigstad.

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler