Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Styret
Styret
Dato 11. mars 2015
Tid 19.00 - 21.00
Billett
Aldersgrense 20 år

Pedofili og overgrep

Pedofili er et kraftfullt ord som vekker sterke følelser hos de fleste av oss. Men hva ligger egentlig i det begrepet? Er alle pedofile overgripere? Og er alle overgripere pedofile?

Forsiktige tall tilsier at 4-5 av 100 barn i Norge utsettes for seksuelle overgrep i løpet av oppveksten, og det dukker stadig opp slike saker i media. Men det gås sjelden i dybden når det gjelder årsaker og motivasjon for disse handlingene. Denne onsdagen får vi besøk av tre personer som skal ta for seg temaet fra forskjellige synsvinkler. Det blir et informativt møte med en del myteknusing, som kanskje gir svar på en del spørsmål, og som kan skape mer åpenhet rundt et lukket tema.

Frank-Thomas Holen Andersen har stått frem i media som tidligere straffedømt for overgrep. Han vil fortelle oss om sin bakgrunn, erfaringer fra sin tid i Bergen fengsel og livet etter. I etterkant har han holdt flere foredrag om dette temaet, og han er opptatt av å skape åpenhet og forståelse.

Wivi Ingeborg Pedersen har fortalt åpent om hvordan hun ble utsatt for overgrep av nære familiemedlemmer i barndommen. Hun vil vise oss fototeateret «Ida», som hun selv har skrevet manus til. Hun har i flere år jobbet med å informere andre for å skape åpenhet rundt temaet.

Knut Hermstad er prosjekt- og forskningskoordinator ved RVTS Midt, en regional fagenhet ved St. Olavs Hospital som arbeider med vold og seksuelle overgrep. Han er utdannet teolog med videreutdanning i familieterapi og veiledning, og er godkjent spesialist i klinisk sexologi. Han har en doktorgrad innenfor feltet behandling av menn som begår seksuelle overgrep. I mer enn 20 år har han drevet med terapi for menn som begår seksuelle overgrep; både straffedømte og andre. Han har også skrevet bøker og artikler om emnet. Han vil gi oss en innføring i det faglige rundt dette temaet.

Dagsorden til møtet finnes her.

Lovforslagene som skal opp til behandling er følgende lover § 23 Mediastud, og § 8 Generalforsamling.

Resolusjonen som skal opp til behandling finnes her.

Bordreservasjon: Reservering av bord åpner 48 timer før Samfundsmøtet starter, altså 19.00 Mandag 09.03. For reservasjon send mail til styret-huskoordinator@samfundet.no. I alle tilfeller gjelder førstemann til mølla–prinsippet. Bordreserveringen stenger fire timer før Samfundsmøtet starter.

Møtet er åpent for alle - se billettpriser og aldersgrenser.

Møtet streames på dusken.no/tv

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler