Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Styret
Styret
Dato 16. mars 2015
Tid 18.00 - 20.00
Billett Billett inkludert i inngang
Aldersgrense 20 år

Presidentvalg ISFiT 2017

Hva kreves av en ISFiT-president i 2017? Valget skjer 16.mars i Storsalen på Studentersamfundet.

ISFiT feirer 25 år i 2015, og har etablert seg i Trondheim og i verden som en institusjon for idéutveksling rundt internasjonale tema av sosial og politisk karakter. Festivalen samler 450 studenter fra hele verden til 11 dager med idéutveksling, diskusjon, debattmøter, kulturelle opplevelser og nettverksbygging. Dagens studenter er morgendagens ledere, og samles gjennom ISFiT før de har begynt å gå i dress, bære stresskoffert og bestemt seg for hvilke meninger og interesser de representerer.

To års reise for elleve dager med tematisk festival

Veien dit er minst like viktig som selve festivalen. Hver festival bygges fra bunnen, noe som gir et stort potensiale for nytenking og motivasjon. Presidenten har ansvaret for stake ut retning for og bygge det som til slutt blir en organisasjon på 450 frivillige. På veien dit venter to år med spenning, utfordringer, læring, erfaringer fra ledelse og prosjektarbeid, kunnskap om viktige samfunnsspørsmål og et stort internasjonalt nettverk. Hver presidentkandidat må presentere temaet den vil at ISFiT 2017 skal fokusere på.

Kontinuitet eller brudd?

  • Hva kreves av en ISFiT-leder i 2017?

  • Hvilket tema bør velges for å skape en bedre fremtid for unge mennesker i verden?

  • Hva har vært bra med ISFiT 2015 og tidligere festivaler, og hva bør endres?

  • Hvilken retning bør ISFiT nå gå etter de første 25 årene?

Praktisk informasjon

Valget av leder foregår i Storsalen, og det er medlemmene som bestemmer utfallet. Kandidatene får presentere seg fra talerstolen, og blir deretter stilt spørsmål fra salen. Til slutt får hver kandidat holde en avslutningsappell. Valget skjer gjennom urnevalg.

Det kreves ingen spesifikke forkunnskaper for vervet, og den nye lederen vil få solid opplæring og erfaringsoverføring fra forrige styre.
Dersom du er interessert i å stille som leder eller kjenner noen du mener burde gjøre det, ta kontakt ved å sende mail til president@isfit.no

Har du motivasjon til å bære ISFiT 2017? Eller vil du bare påvirke valgutfallet? Bruk taleretten til å spørre ut kandidatene, og stemmeretten til å avgjøre hvem som vinner.

Bordreservasjon: Reservering av bord åpner 48 timer før Samfundsmøtet starter, altså kl. 18.00 lørdag 14.03. For reservasjon send mail til

styret-huskoordinator@samfundet.no. I alle tilfeller gjelder førstemann til mølla–prinsippet. Bordreserveringen stenger fire timer før Samfundsmøtet starter.

#isfitpresident

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler