Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Styret
Styret
Dato 1. oktober 2022
Tid 18.00 - 21.00
Billett Billett inkludert i inngang
Aldersgrense 18 år (student), 20 år (ikke-student)

Festmøte: I min tid [Studenten]

Festmøte: I min tid er fjerde og siste møte i serien studenten. Under møtet, som avholdes på Studentersamfundet i Trondhjem sin bursdag, blir historier fra tidligere aktive på samfundet fortalt og det kommer også til å være ordenspromosjon for De Sorte Faars Ridderskab.

Med oss har vi Odd Einar Dørum tidligere samferdsel og justisminister, som var aktiv på samfundet i perioden 1963-1970. Han har vært redaktør for Under Dusken, vært leder for Kulturutvalget og sittet i styret for nevne noe av hans arbeid på huset. Innleder nummer to er Marianne Ingeborg Karlsen. Hun var blant med i oppstarten av det vi idag kjenner som markedsføringsgjengen i tillegg til å ha vært leder av studentersamfundet i trondheim 1990-1991.

Ordenspromosjonen i De Sorte Faars Ridderskab er en hyllest av det frivillige arbeidet i Studentbyen og har sine røtter tilbake til 1916. Ridderskabet er Studentersamfundet i Trondhjems egne ridderordenen som knytter til seg byens formuende personer samt hedrer de medlemmene som hadde gjort en spesiell innsats for Det Runde Røde. I tillegg til promosjon vil operaparodien “Mohrens Sidsta Suck” fremføres av Salongorkesteret med solister med tilhørighet til Trondhjems Studentersangforening og Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening.

Kleskode: Studentergalla

Doors: 17.40

Sakspapirer finner du: https://samfundet.no/saksdokumenter#styret

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler